ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

SUPER LEAGUE DIVISION / Α ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 
FOOTBALL LEAGUE DIVISION NORTH SECTION / Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE DIVISION SOUTH SECTION / Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2 DIVISION 1st SECTION / Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2 DIVISION 2nd SECTION / Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2 DIVISION 3rd SECTION / Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2 DIVISION 4th SECTION / Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4ος ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2 DIVISION 5th SECTION / Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5ος ΟΜΙΛΟΣ
FOOTBALL LEAGUE 2 DIVISION 6th SECTION / Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6ος ΟΜΙΛΟΣ