ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ
NATIONAL CATEGORIES OF CYPRUS

NATIONAL A DIVISION / ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
NATIONAL B DIVISION / ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
NATIONAL C DIVISION / ΤΡΙΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
NATIONAL D DIVISION  / ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
CYPRUS OTHER TEAMS / ΚΥΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ